menukant

kontakt     englishEnglish

Hvem er vi

BMS International har mere end 30 års erfaring inden for remote sensing, luftfototolkning og flyovervågning. BMS' ledelse startede EU's forskning inden for flyovervågning af marin olieforurening. BMS representerer internationale selskaber med speciale i remote sensing, kortlægning af skovbrande, spektrometermålinger i marken, samt detektering/kortlægning af olie på havet fra skibe. Udover disse civile anvendelser af kortlægning og måleteknikker repræsenterer BMS international nogle internationale selskaber inden for forsvarsindustrien.

SpectraVista Corp., USA
Spektrometre til målinger "i marken" samt salg og udleje af hyperspectrale scannere. SpectraVistas instrumenter dækker de spektrale områder fra ultraviolet til det medium infrarøde, mens de hyperspektrale scannere dækker området fra ultraviolet til det varmeinfrarøde spektrum. Mere om SpectraVistas produktserie på
www.spectravista.com.

Terma AS, Danmark
Terma SLAR (Side-Looking Airborne Radar) til detektering og kortlægning af olieforurening på havoverfladen. I mere end 20 år har Terma leveret SLAR til mange lande i verden, enten som stand-alone sensor eller som del af en Terma pakkeløsning, integreret med andre sensorer, så som mikrobølge radiometer, UV/IR scanner, kamera systemer, m.m. Mere om Terma SLAR på www.terma.com

Udvalgte projekter

1978
Konsulent for Landbrugsministeriet i Pakistan vedrørende brug af satellit data til afgrøde klassifikation og bestemmelse af afgrøde udbytte.

1982
En plan for olieforureningsovervågning fra fly af den Arabiske Golf på kontrakt med ROPME (Regional Organization for the Protection of the Marine Environment).

1983
Pilot studium vedrørende anvendelse af satellit data til kortlægning af naturkatastrofer på kontrakt med Europakommissionen.

1983
En national olieforurenings beredskabsplan for Staten Jamaica.

1983-1989
Givet kurser om flybåren olieforureningsovervågning af havet i mange lande, bl.a. Italien, Frankrig, Grønland og Danmark på kontrakt med de nationale myndigheder.

1983/85/86
Klassificerede forskningsprojekter vedrørende flybårne radar overvågningsprogrammer på kontrakt med Royal British Admiralty (tre kontrakter).

1985
Flybåren radar kortlægning af hav is i Østersøen på kontrakt med det Tyske Hydrografiske Institut. Hamborg.

1986-88
Afholdt kurser om marin olieforureningsovervågning fra fly i Kina og Malaysia for ASEAN landene på kontrakt med UNEP/IMO (International Maritime Organisation).

1986
Overflyvninger af Elbens og Wesers udmundinger i Nordsøen for at kortlægge saltholdigheden ved brug af mikrobølge radiometer og en varmeinfrarød sensor på kontrakt med Det Tyske Ferskvands Institut, Koblenz.

1986-1998
Årlige kortlægninger af lækager og isoleringsskader af fjernvarmenettet i 70 byer i Danmark fra fly med en varmeinfrarød scanner (op til 8 kontrakter per by).

1987
Et forstudium til bedømmelse af miljøkonsekvenser forud for bygning af et kraftværk i det sydlige Italien på kontrakt med et rådgivende ingeniørfirma i Italien.

1988
Pilotprojekt i forbindelse med detektering af nedgravede giftdepoter på kontrakt med Miljøstyrelsen, Danmark.

1989-92
Opbygning og udførelse af Danmarks overvågning fra fly af olieforurening af havet. Mere end 1000 flyvetimer i eget fly på kontrakt med Miljøstyrelsen.

1991-93
Konceptdefinition og implementering af EARSEC Programmet – et udviklingsprojekt om flybåren overvågning og kortlægning på kontrakt med Europakommissionen.

1993
Undersøgelse af markedspotentialet af forskningsresultater fra Institute of Remote Sensing Applications, Ispra, Italien på kontrakt med Europakommissionen.

1993
Trafikovervågning fra fly i Københavnsområdet på kontrakt med vejdirektoratet, Danmark.

1993
Kortlægning af lækager i fjernvarmenettet i et område i Italien på kontrakt med Europakommissionen.

1995
Kortlægning fra fly med infrarød scanner af kølevandet fra et kraftværk på kontrakt med Rijkswaterstaat (Ministeriet for Offentlige Arbejder og Transport), Nederlandene.

1995
Flyvning med en hyperspektral scanner over Amagers kystlinie for at kortlægge bundvegetation på kontrakt med Vandkvalitetsinstituttet, Danmark.

1995
Målinger med en hyperspektral scanner over en række landområder på kontrakt med Landbrugets Forskningscenter, Foulum, Danmark.

1995
Kortlægning fra fly med en hyperspektral scanner af udvalgte områder i Norge på kontrakt med Norges Geologiske Institut.

1995
Kortlægning fra fly med en hyperspektral scanner af 8 områder i Sverige på kontrakt med Stockholms Universitet.

1997-98
Rapporter om metoder til bestemmelser at oliemængder på havet fra fly på kontrakt med Mærsk olie og Gas (to kontrakter).

2001
Holdt kursus om olieforureningsovervågning fra fly for 30 personer fra 12 lande i København på kontrakt med Europakommissionen.

1999-2016
Konsulentopgaver inden for remote sensing og forsvarsprojekter for internationale kunder.

Field Spectrometer Airborne scanners hyperspectral scanners microbolometer forest fire mapping marine oil pollution surveillance Slar
Aubusson Tapestries

Kontakt

BMS International
Frydenlundsvej 77
DK-2950 Vedbæk

Tlf 45807422
Email: bms.int@live.dk